06 - 22612177 (24 uurs service) info@debonteservice.nl

Mobiele gasolietank

Met handpomp en 12V elektrisch

Inhoud ca. 250 liter