06 - 22612177 (24 uurs service) info@debonteservice.nl

Onlangs leverden wij een nieuwe Zijtveld sorteergrijper Type S1100D aan van Spijker Infrabouw in Meppel.

De sorteergrijper wordt ingezet voor diverse sloopwerken.