06 - 22612177 (24 uurs service) info@debonteservice.nl

Een nieuwe Zijtveld sorteergrijper type S450-D voor Hengsteboer uit Rouveen.

De sorteergrijper wordt gebruikt aan de Kubota KX080-3 van de firma Hengsteboer voor onder ander het slopen van beschoeiingen.