06 - 22612177 (24 uurs service) info@debonteservice.nl

Onlangs leverden wij een nieuwe Dehaco trilblok type Hyrax 175 aan één van onze klanten.

De Hyrax is geschikt voor machines van 2 tot 5 ton met een oliestroom van ongeveer 35 liter per minuut.

De Hyrax wordt door onze klant gebruikt voor het zetten van onder ander beschoeiingen planken.