06 - 22612177 (24 uurs service) info@debonteservice.nl

Onlangs verzorgde de Bonte Service voor Gémar Natuurbouw uit Grafhorst de giekverlenging voor de Sany SY235C.

Zowel de monogiek als de lepelsteel werden ongeveer 1500 mm verlengd.

Al het leidingwerk op de giek werd vernieuwd en aangepast en tenslotte werd de machine
in de bedrijfskleuren gespoten en voorzien van een GPS systeem van Leica.

De verlengde Sany zal onder andere ingezet worden om damwandplanken te zetten.